Mit vezethetsz "AM" kategóriás vezetői engedéllyel?

Segédmotoros kerékpár, a 16. életév betöltésétől állati erővel vont jármű, kerti traktor.

 

Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja.

Ügyfélfogadó: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00          

Ügyfélfogadó telefonszáma: +36 30 435-1875

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatja és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával vagy küldje el a start@startokatas.eu email címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

 

"AM", "A" és "B" kategóriák együtt tartott elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 16 óra

Járművezetés elméletek: 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

 

A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlásához fordítandó minimális óraszámot jelentik. Az elméleti oktatás hétköznapi tanfolyam esetén hetente kétszer (általában kedd – csütörtök), hétvégi tanfolyam esetén hetente kétszer (szombat – vasárnap) napi 4 tanóra, két tanóra között legalább 10 perc szünettel. Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező. Nyáron a délelőtti és délutáni tanfolyamok váltják egymást hetente három alkalommal (általában hétfő - szerda - péntek)

 

Az elméleti képzésen a hiányzás nem megengedett. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható. A 15 percen túli képzés esetén az adott napra tervezett tanórákat hiányzásként kell adminisztrálnia az oktatónak. Az elméleti oktatás előtti távozást az oktató szintén adminisztrálja és annak pótlása kötelező. A tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható. 

 

Az elméleti képzés online formába is elvégezhető. E-learning pótóra 30 nap/10 óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (14. életév) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

Gyakorlati oktatáshoz segédmotoros kerékpárt az Autósiskola biztosít.

Típusai:   KYMCO  segédmotoros kerékpár

 

A vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő – segédmotoros kerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak. A Kormányrendelet szerint a vizsgaigazoláson megjelölésre kerül, hogy automata sebességváltóval vagy kézzel működtetett tengelykapcsoló karral rendelkező járművön tette le a vizsgát.

 

A gyakorlati vezetésre és a vizsgára az előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

 

A gyakorlati oktatás tanórájának időtartama 50 perc/tanóra. Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat (100 km) teljesíteni kell. A gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

A vezetési gyakorlat óraszámai:

Alapoktatás: 4 óra

Városi vezetés: 10 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:

Sikeres elméleti vizsgát tett. Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette.  

 

Forgalmi vizsgára bocsátható aki:

14. életévét betöltötte. Sikeres járműkezelési vizsgát tett. A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését valamint a kötelező menettávolságot – 100 km-t - a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette.

 

A forgalmi vizsgát a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

 

Ha a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést, újabb tanfolyamra való beiratkozás után, elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályaalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://vizsgakozpont.hu/p%C3%A1v

Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától számított elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Akkor dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képzőszerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés, illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját illetően.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalnak, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatok napon belül minden, a jelentkezéshez és a vizsgához bemutatott okmányának változását 8 napon belül bejelenti az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

Kezdő vezető:

A nemzetközi kategóriában szerzett vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az "A" kategóriára és az "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a "B" kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (közúti elsősegély kártya); már meglévő vezetői engedély (ha van). A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

 

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei:

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a szerződést, ha a jogszabályban meghatározott képzési időt túllépte.

 

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez:

Ha a Tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és a panaszt az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait másik képzőszervnél folytatni. Az áthelyező (Képzés igazolás) 3 munkanapon belül kiállításra kerül, ha a START Oktatási Kft. által már teljesített szolgáltatás ellenértékét teljes egészében a Tanuló megfizette. A képzőszervtől való kijelentkezés esetén 20.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj költséget számolunk fel a Tanulónak. A képzési igazolás kiadásával egyidőben – kérelemre – a fel nem fizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti tandíjat, valamint a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

Az iskola bonthatja a szerződést, ha a tandíjat és vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.