Statisztikai mutatók

Kategória

Átlagos képzési óraszám

VSM

ELMÉLET

VSM

GYAKORLAT

Átlagos

képzési költség

AM

-

86,67 %

-

64 000 Ft

A1

-

84,63 %

-

103 100 Ft

A2

-

84,63 %

-

103 100 Ft

A

-

84,63 %

-

151 500 Ft

B

187,46 %

75,84 %

63,75 %

273 000 Ft

C

100 %

83,91 %

88,89 %

230 400 Ft

2020. I. negyedév

Vizsgasikerességi mutató:

A Vizsga Sikerességi Mutató kiemelten fontos, hiszen megmutatja, hogy a képzőszerv összes vizsgaeseményéből -  alapvizsgák és pótvizsgák -  mennyi vizsga lett sikeres. Például, ha a „B" kategóriás forgalmi résznél 75 % szerepel, az azt jelenti, hogy 10 vizsgából 7 sikeres.

Képzési költség:

A KK-ba kizárólag a vezetői engedély vagy képesítés megszerzésére irányuló képzési szolgáltatáshoz kapcsolódó azon költségelemek összege, amelyek a tanulóta a felnőttképzési szerződés alapján terhelik, vagy terhelhetik. Ide értve különösen az elméleti tanfolyam díját, a gyakorlati oktatás díját. Nem kell beleszámolni az orvosi alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegély nyújtási ismeretek vizsga és képzés díjátvezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját.

Kategória

Átlagos

képzési költség

CE

145 500 Ft

D

265 000 Ft

Autóbuszvezető alapképzés

81 200 Ft

Autóbuszvezető továbbképzés

53 100 Ft

Tehergépkocsivezetői alapképzés

81 200 Ft

Tehergépkcsivezetői továbbképzés

53 100 Ft

Autóbuszvezetői- és tehergépkocsi-vezetői összevont alapképzés

124 300 Ft

Autóbuszvezető- és tehergépkocsi-vezetői összevont továbbképzés

65 000 Ft

Átlagos képzési óraszám:  

Az Általános Képzési Óraszám alapján tájékoztatást kapsz, hogy a kötelezően előírt minimális óraszámhoz képest (személygépkocsinál 29 óra), százalékosan mennyi órából értek el a hallgatók sikeres forgalmi vizsgát. Minél közelebb van az érték a 100 %-hoz, annál kevesebb pótórára volt szüksége az eddigi tanulóknak. A magas százalékszám sem jelent rosszat, hiszen elképzelhető, hogy a bár több óraszám kellett a sikeres vizsgához, de az elsőre sikerült. Tehát, ha 187 % szerepel a táblázatban, akkor az a következőt takarja:

29 óra = 100 % (2,9 = 10%)

2,9 x 8,7 = 25,23 ≈ 25 pótóra átlagosan