Tanfolyam és vizsga helyszíne: Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

 

Ha szeretne többet megtudni a képzésről, hívja a 30/435-1875 telefonszámot.

 

Max. 25 fő lehet egy-egy csoportban, jelentkezz be minél előbb!

 

 

A KÉPZÉS DÍJA

Elméleti tandíj: 18.000 Ft

Vizsgadíj: 12.100 Ft

 

 

ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS gépjárművezetők részére

Sok ember köszönheti az életét az elsősegélynyújtók időben történt szakszerű beavatkozásának. Az elsősegély alkalmazásáról az 1972. évi II. törvény 28. §, mely kimondja: „Minden állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet szenvedett vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztető helyzetbe jutott.”

 

Az elsősegély nyújtás célja:

  • Az élet megmentése
  • Megakadályozni a további egészségkárosodást
  • Elősegíteni a gyógyulást

Eredményes segítségnyújtás csak attól várható el, aki elsajátította az alapvető ismereteket, melyeket tud alkalmazni, és képes úrrá lenni a környezete ideges hangulatának. Az elsősegélynyújtó legyen jól képzett, magabiztos, fellépése legyen határozott és környezetére megnyugtató. Ehhez ad segítséget az elsősegély-nyújtó tanfolyam.

 

A közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról szóló 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a Magyar Vöröskereszt által vizsgáztatott tanfolyamok elvégzése is a jogosítvány megszerzésének feltétele.

 

A tanfolyam tartalmi elemei:

Az elsősegélynyújtás

Törések és ellátásuk

A sérült vizsgálata

Agyrázkódás

Kimentés gépjárműből

Sokk

Eszméletlen, jó lélegző sérült ellátása

Mérgezések

Légúti idegen test

Sérültek kimentése veszélyhelyzetekből

Újraélesztés

Rosszullétek és ellátásuk

Sérülések és ellátásuk

Szituációs gyakorlatok

Ízületek sérülései

 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A vezetői engedély kiadásának feltétele a sikeres elsősegélynyújtás vizsgát tanúsító okirat bemutatása. Az elsősegélynyújtás tanfolyam az autósiskola szervezésében is elvégezhető.

 

Elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettség alól MENTESÍTÉST KAPHAT, aki:

  • orvostudományi egyetemen orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi diplomát állatorvosi egyetemen szerzett állatorvosi diplomát szerzett
  • védőnői, dietekusi, mentőtiszti, gyógytornász egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik és közegészségügyi szakközépiskolát végzett
  • továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után

- bármely járműkategóriában vezetői engedélyt szerzett,

- trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett,

- segédmotoros-kerékpár, mezőgazdasági vontató, lassú jármű kategóriákban járművezetői igazolványt szerzett,

- illetve aki 1969. július 1-je és 1983. december 31. között "D" vagy "trolibusz" járműkategóriában járművezetői engedélyt szerzett.

 

AZ ELSŐSEGÉLY VIZSGA MENETE

/Kivonat a Magyar Vöröskereszt vizsgaszabályzatából/

 

A vizsga az alábbi feladatok megoldásából áll:

  • kötelezően bemutatandó gyakorlatok,
  • "A" tétel megoldása,
  • "B" tétel megoldása.

A vizsgáztató “megfelelt” vagy “nem felelt meg” minősítéssel illetheti a vizsgázó tevékenységét. Megfelelt, aki a feladatokat helyesen oldotta meg, és bukást jelentő hibát nem követett el. Nem felelt meg, aki bukást jelentő hibát követett el, és/vagy tevékenysége, illetve annak elmaradása az imitált beteg/sérült állapotát bizonyosan rontotta.

 

Önmagukban bukást jelentő hibák listája:

Életjelenségek vizsgálata:

- légzés, keringés jelei vizsgálatának kivitelezését a vizsgázó nem tudja.

 

Eszméletlenség vizsgálata és ellátása:

- a légútbiztosítás szükségességét nem ismeri fel, és nem megfelelően alkalmazza,

- ha nem tudja, hogy nem mozdítható betegnél/sérültnél hogyan biztosítható átjárható légút.

 

Lélegeztetés:

- a befúvást légútbiztosítás nem előzi meg,

- a lélegeztetés hatástalanságát nem ismeri fel, és (a lehetséges hibákat nem ismerve) elhárításukra nem törekszik

- az 1 perc alatt elvégzett befúvások többsége hatástalan.

 

Újraélesztés:

- az elhelyezkedés hibás

- a teendők érvényes szakmai szabályoknak megfelelő sorrendje nem helyes

- a mellkas-kompresszió jellemzői (frekvencia, mélység, folyamatosság) nem megfelelőek

- a befúvások hatástalanok, ennek oka nem kerül felismerésre és korrigálásra

 

Stabil oldalfekvő helyzet:

- durva átfordítás, mozgatás,

- a fej hátraszegése elmarad,

- instabil marad a beteg/sérült.

 

Vérzések ellátása:

- a kézzel történő vérzéscsillapítás (nyomáspont vagy direkt ujjnyomás)

- elmarad, a vérző végtag, testrész felemelése elmarad és más hatásos

- vérzéscsillapító/megszűntető eljárás sem történik, ha a nyomókötést

- lazán, nem megfelelően helyezi fel, nyomókötést tesz fel a nyakra,

- vérző végtagra szorító körülkötést helyez fel, a kivérzés tüneteit (SOKK) nem ismeri fel, ellátását nem tudja.

 

Égés ellátása:

- hűtés elmaradása,

- idegen anyag sebre juttatása.

 

Fektetési módok:

- ha a fektetési módok indikációit nem ismeri, kivitelezésüket nem tudja (félig ülő helyzet, sokk fektetés - hasi sérült, eszméleténél lévő koponyasérült, ájult beteg, eszméletlen beteg fektetése)

 

Bukósisak levétele:

- indikációját nem tudja, fej-nyak mozgatásával próbálja levenni, két segítő esetén, ha az "A" segélynyújtó a fej-nyak rögzítését nem veszi át és nem tartja húzás alatt.

 

Rautek-féle műfogás:

- indikációit (gépkocsiból mentésnél) nem tudja, nem tudja megfelelően kivitelezni.

 

Hirtelen légúti elzáródás:

-az eltávolítás egyes lépéseinek kivitelezését nem tudja.

 

Rögzítések:

- izületi sérülések rögzítését nem a szabályok szerint végzi (ellátásának szabályait nem ismeri, a szükséges rögzítések kivitelezését nem tudja).

Következő ELSŐSEGÉLY tanfolyam előadásainak időpontjai:

Elsősegély