Vállalkozási feltételek

1. Képző szerv neve: START Oktatási és Szolgáltató Kft.

     A Társaság rövidített neve: START Oktatási Kft.

     Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8. 

     E-mail: start@startoktatas.eu 

     Ügyfélfogadó telefonszáma: +36 30 435-1875

 

2. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

3. Cégjegyzékszám:  20-09-067596

 

4. Iskolavezető neve: Pálné Péter Eszter

    Iskolavezetői azonosító:  11091                

    Mobilszáma: +36 30 2883746

    e-mail: petereszter@startoktatas.eu

 

5. Ügyfélfogadó: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

    Ügyfélfogadás időpontjai: hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00          

    Ügyfélfogadó telefonszáma: +36 30 435-1875

   

6. Rutinpálya:  8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84/A

    Telephely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 116.

 

7. Tanfolyamra vagy szaktanfolyamra való felvétel módja:

A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség.

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával:

személyi igazolvány,

lakcímkártya,

8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,

vezetői engedély (ha van);

mentességet igazoló okmány (ha van),

vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt),

vizsgaigazolás (ha van).

A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

 

8. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat:

A PÁV kategóriák:

Az egyes gépjárművezetői tevékenységek más-más pszichés terheléssel járnak együtt, ezt jelölik meg a PÁV kategóriák I-IV-ig, amely a biztonságos közlekedési magatartásban megfelelő képességek színvonalát, a személyiség érettségét és integrálását jelenti. PÁV vizsgálati bejelentkezés: https://vizsgakozpont.hu/p%C3%A1v .

 

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet alapján:

PÁV I. alkalmassági kategória minősítő jelzést használt gépjármű vezetéséhez (max. 5 évre adható).

PÁV II. alkalmassági kategória szükséges: 

 • közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz, trolibusz, személygépkocsi, 
 • nemzetközi közúti személyt végző autóbusz - szállítmány a vezetőülésen kívül legalább 7 állandó ülőhely, 
 • veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez.

PÁV III. alkalmassági kategória szükséges:

 • a 7500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyergesvontató és járműszerelvény,
 • a 7500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyergesvontató és járműszerelvény vezetéséhez.

 

9. Tanfolyamra felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel. 

 

Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei:

 • jelentkezés korhatár előtt fél évvel;
 • elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónap;
 • forgalom (AM kategóriából jármű) vizsga a korhatár betöltésével;
 • alapfokú iskolai végzettség (AM kategóriából az írni, olvasni tudás),
 • az „előéletet” bizonyító vezetői engedély, 

 

Elméleti vizsgára bocsátható: aki,

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették,
 • a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeknek megfelel
 • a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el.

 

Ha a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi sikeresen az elméleti vizsgát, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelentkezik ismét elméleti vizsgára.

 

A vizsgára bocsátás további feltétele:

 • meglévő vezetői engedély csatolása a jelentkezési laphoz
 • egészségügyi alkalmassági (AM kategóriához nem szükséges) A1, A, A, B kategóriához 1. csoportú orvosi alkalmassági, így C, CE, D kategóriához 2. csoportú orvosi alkalmassági szükséges.

 

10. A vizsgára bocsátási feltételek hiányának jogkövetkezményei: Ha a vizsgára bocsátás feltételei nem teljesülnek, a tanuló vizsgára nem bocsátható.

 

11. Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga: A vezetői engedély kiadásának feltétele a sikeres közúti elsősegélynyújtás vizsgát tanúsító okirat bemutatása. Az elsősegélynyújtás tanfolyam az Autósiskola szervezésében is elvégezhető. Felmentést adó bizonyítvány, (ha van), annak másolatát a Magyar Vöröskeresztnél kell intézni.

 

12. Személyazonosság igazolásának a módja:  alapvetően személyazonosságot  személyigazolvánnyal kell igazolni. Személyazonosítás érdekében a diákigazolvány csak a 14. életév betöltéséig fogadható el. A 14 évnél idősebbek személyazonosságukat személyigazolvány helyett útlevéllel, kártyaformátumú vizsgát engedéllyel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel igazolhatják.
Szembenéző fényképet (arcképeket) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

 

13. Alapfokú iskolai végzettség

Alapfokú végzettségnek számít az eredeti bizonyítvány; közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány vagy a  személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím.

Az alapfokú iskolai végzettséget a KAV kirendeltségén kell bemutatni a közlekedési alapismeretek vizsga és a forgalmi vizsga között. Pótvizsgára sem jelenthető a tanuló az alapfokú végzettség bemutatása nélkül.

 

Külföldön oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az vagy a bizonyítvány tartalmában és annak megfelelően szerepel a KAV által kijelölt „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nemebbi felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány Magyarországon legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy meglétét előfeltételezi.

 

14. Meglévő vezetői engedély vagy adott vizsgatípusnak megfelelő egyéb feltételek igazoló okmány vizsgán történő bemutatási kötelezettsége

A meglévő vezetői engedélyt a vizsga előtt be kell mutatni a vizsgabiztosnak.

A1B kategóriás vizsga esetén az érvényes B kategóriás vezetői engedélyt.

C kategóriás vizsga esetén az érvényes B kategóriás vezetői engedélyt.

CE kategóriás vizsga esetén az érvényes C kategóriás vezetői engedélyt.

D kategóriás vizsga esetén az érvényes C kategóriás vezetői engedélyt.
D (B) kategóriás vizsga esetén az érvényes B kategóriás vezetői engedélyt.

 

15. Vizsgaigazolás: alapesetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, sikeres vizsgát tett.

 

16. Vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (közúti elsősegély kártya); már meglévő vezetői engedély (ha van). A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

 

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

 

17. Tanfolyamok és Szaktanfolyamok óraszámai, tantárgyai

B kategória - B - Személygépkocsi (startoktatas.eu)

A kategória - A Motorkerékpár (startoktatas.eu)

A2 kategória - A2 - Motorkerékpár (startoktatas.eu)

A1 kategória - A1 - Motorkeékpár (startoktatas.eu)

AM kategória - AM - Moped (startoktatas.eu)

C kategória - C - Tehergépkocsi (startoktatas.eu)

CE kategória - CE - Nehézpótkocsi (startoktatas.eu)

D kategória - D - Autóbusz (startoktatas.eu)

GKI - Árufuvarozó (startoktatas.eu)

Gépkezelő - Gépkezelő (startoktatas.eu)

 

18. Elméleti tanórák

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. Két elméleti órát össze lehet vonni. A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. Két gyakorlati órát egyben is lehet tartani. Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 óra.

 

19. Járműhasználat

Oktatásra – és vizsgára - csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Az alábbi linken megtalálhatók a képzőszervvel szerződésben lévő oktatók és járműveik.

Oktatók (startoktatas.eu)

 

20. Hiányzás

A tantermi elméleti oktatás során a hiányzás nem lehetséges. A 15 percen túli képzés esetén az adott napra tervezett tanórákat hiányzásként kell adminisztrálni. Az elméleti oktatás előtti távozást az oktató szintén adminisztrálja és annak pótlása kötelező.

 

Hiányzás pótlása:

 • tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható;
 • e-learning pótóra 30 nap/10 óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint,
 • a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni.

 

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie. Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt marad el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell fizetnie a tanulónak.

 

21. Költségek, pénzügyi feltételek

Részletfizetés lehetséges.

I. részlet: az elméleti tanfolyam díja és az elméleti vizsgadíj

II. részlet: a járműkezelés/rutin vizsga díja és járműkezelés/rutin órák díja, továbbá C, CE, D kategória esetén a rutin vizsgára felkészítő vizsga előtt kell fizetni annak tan- és vizsgadíját

III. részlet: a forgalmi vizsga díja és a forgalmi óra díja

.

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal. A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. A vizsgadíjak a képzőszerv és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban KAV) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja a KAV felé. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki számlát.

 

Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 14 nappal esedékes. Késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára való kiírása nem lehetséges. Ha vizsga a KAV hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.

 

Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető. Az Autósiskola az iskolavezető engedélyével a tartozás mellett vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanulót a levezetett órát valamint a vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni. Az elméleti tandíj a tanfolyam elindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. Az Autósiskola nem köteles felhívni a tanulót az esedékes befizetésekre, mert a tanuló is köteles befizetéseit számon tartani. Személyes érdeklődésre az ügyfélfogadóban, nyitvatartási időben folyamatosan tájékoztatjuk az eddig befizetett díjairól. Vita esetén a felmutatott, kiállított számlák a mérvadóak. Átutalással is teljesíthetők a tan- és vizsgadíjak.

 

Az egyes kategóriák díjai az alábbi linken részletesen megtalálhatók: Árak (startoktatas.eu)

 

22. Mentesítések

Az alább felsorolt ​​képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategóriát, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvételt az iskolavezető mentesítheti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a képzőszerv ügyfélszolgálaton való leadásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet tartalmazza.

 

23. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás

Ha a Tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és a panaszt az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait másik képzőszervnél folytatni. Az áthelyező (Képzés igazolás) 3 munkanapon belül kiállításra kerül, ha a START Oktatási Kft. által már teljesített szolgáltatás ellenértékét teljes egészében a Tanuló megfizette. A képzőszervtől való kijelentkezés esetén 20.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj költséget számolunk fel a Tanulónak. A képzési igazolás kiadásával egyidőben – kérelemre – a fel nem fizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti tandíjat, valamint a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat. 

 

24. Oktatási helyszínek

Elméleti oktatás helyszíne: Nagykanizsa, Arany J. u 8.

B, AM, A1, A2 és A gyakorlati alapoktatáshoz a rutinpálya: Nagykanizsa, Csengery u. 84/A

C, CE és D kategória gyakorlati alapoktatáshoz a rutinpálya: Nagykanizsa, Csengery u. 84/A

C, CE és D kategória gyakorlati váltóhely: Nagykanizsa, Petőfi u. 116.

Személygépkocsi kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye:  Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

Előzetes megbeszélése alapján a tanuló és a gyakorlati oktatója az oktatás talalkozójának a helyét módosíthatják.

E-learning (eTitan) program üzemeltető elérhetősége: +361/577 0222, h-cs: 8-18, p: 8-17

 

25. A pótórák igénylésének módja, díjai

A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra vezetését az oktatótól. A pótórákra érvényes szabályok és pénzügyi feltételek ugyanazok, mint az alapórákra. 

Gyakorlati oktatás során a kötelezően előírt óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

 

26. Engedélyező hatóság

Építési és Közlekedési Minisztérium

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

1358 Budapest, Pf. 14.

email: info@ebm.gov.hu

 

Felügyeletet ellátó hatóság: 

Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Nyugat-dunántúli Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Járművezető Vizsgáztatás

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Tel: 06 92/549-080

email: zala@kavk.hu

 

27. A tanuló jogai, kötelezettségei

 

A tanuló jogai:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Akkor dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képzőszerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés, illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját illetően.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalnak, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatok napon belül minden, a jelentkezéshez és a vizsgához bemutatott okmányának változását 8 napon belül bejelenti az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

Gyakorlati oktatás esetén:

 • Kisebb hibaelhárítás, például kerékcsere, izzócsere, amely 20 percnél kevesebbet vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és a gyakorlati időbe beleszámít. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hibaelhárításhoz 20 percnél több időre van szükség, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.
 • Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.
 • A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.
 • Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás és vizsga közben személy nem szállítható.
 • A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.
 • Ha a „B” kategóriás tanuló forgalmi vizsgája harmadjára is sikertelen, akkor a tanulónak lehetősége van a következő 2 vezetési órát egy másik oktatónál vezesse le. Az órák levezetését követően a tanuló jogosult eldönteni, melyik oktatónál folytatja a vezetést.
 • „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriás tanulók a gyakorlati órákra és a vizsgára a Rendelet által előírt öltözékben jelenjen meg: bukósisak, magas szárú, zárt cipő vagy csizma, hosszúnadrág, hosszú ujjú kabát, protektoros kesztyű.

 

A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

 • Elméleti vizsg helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Nagykanizsa, Fő u. 24.
 • Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelenni.
 • Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, illetve diákigazolvány 14 éves korig.
 • A meglévő vezetői engedélyt vagy vizsgaigazolást a vizsgára magával kell vinnie.
 • Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felel meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.
 • Az első elméleti vizsgának a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell történnie.

 • Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb akkor lehet, amely időpontra a Vizsgaközpont pótvizsgaidőpontot biztosítani tud.

 • A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

 • Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott idő alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

 • Elméleti vizsga alól mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen.

 • Ha a vizsgázó a sikeres KRESZ vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgát érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

 

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
 • A jármű, a rutin- vagy forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • A vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • Az objektív értékelést ellehetetleníti, a vizsga eredményét befolyásolja, illetve nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

 

28. Vizsgadíjakat és azok megfizetésének módja:

 

A vizsgadíjat a Vizsgaközponttal való megállapodás értelmében az Autósiskola gyűjti össze és fizeti meg a vizsga előtt a Vizsgaközpont részére.

A tanuló készpénzes és az utalás között választhat.

 

Készpénzes fizetés esetén az ügyfélfogadó irodában az ügyintézőnél kell számla ellenébe befizetni a vizsgadíjat (H - P 8:00-16:00 óra között).

 

Átutalásaal az alábbi bankszámlaszámra:

Kedvezményezett neve: START Oktatási Kft.

Bankszámlaszám: 10104985-65607763-00000000

Utalás esetén a közlemény rovatba kérjük beleírni a tanuló nevét és kategóriáját.

 

A tanuló saját maga is fizetheti a pótvizsgadíjat, de kizárólag számítógépes elméleti kategóriás pótvizsgadíja esetén (szaktanfolyami képzés esetén is, csak bankkártyával a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán.

 

29. A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott állami támogatásról:

 

https://www.allamkincstar.gov.hu/egyeb-lakossagi-ugyek/Egyeb_juttatasok/a-kozlekedesi-alapismeretek-tanfolyam-es-vizsga-dijahoz-nyujtott-tamogatas

 

30. Vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításával vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:

 

Vezetői engedély kiváltásának automatikus hivatlból elindított módja:

https://nyilvantarto.hu/hu/vezetoiengedely_automata_elso

https://nyilvantarto.hu/hu/vezetoiengedely_automata_hosszabitas

 

Szakképesítés kiadásával kapcsolatos teendők:

https://kokeny.kavk.hu/okmanycsere/f84f2212-fcb3-4a0f-9dc0-6432b4e3fdaa?okmanyUgyintezesTipusEnum=Szaktanfolyami

 

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

 

 

Pálné Péter Eszter

iskolavezető